Type deze hierboven en klik op zoeken

Het Netwerk Weerbaar Bestuur spant zich gezamenlijk in voor een weerbaar bestuur waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer uit kunnen oefenen.

Integriteit

Heeft u in uw ambt te maken met vermoedens van belangenverstrengeling of werkt u met gevoelige informatie?

Veiligheid

Veilig uw ambt kunnen uitoefenen is een belangrijke voorwaarde. Wat als u hierin wordt belemmerd door bijvoorbeeld intimidatie?

Onbehagen

Krijgt u in uw ambt te maken met maatschappelijk onbehagen of andere vraagstukken die onrust op zoeken?

Uitgelicht

Leidraad Veilig Bestuur

De Leidraad Veilig Bestuur biedt u het overzicht van producten en diensten om een gemeente, provincie of waterschap als organisatie weerbaarder te maken tegen ongewenste druk van buiten.

Toolkit Democratische Weerbaarheid voor politieke ambtsdragers

Deze toolkit helpt politieke ambtsdragers om belangen af te wegen en keuzes te maken.

Gemeenten met vernieuwende aanpak Weerbaar Bestuur

Om de aanpak van weerbaar bestuur in gemeenten verder te versterken hebben 24 gemeenten een financiële impuls gekregen.

Persoonlijke verhalen

De nieuwe Leidraad Veilig Bestuur geeft handvatten voor de weerbaarheid van organisaties. Betrokkenen bij het Netwerk Weerbaar Bestuur vertellen over hun ervaringen.

Weerbaarheidsscan maakt bestuurders Velsen alert op infiltratie

Vernieuwing en ontwikkeling van democratie ligt Ruurd Palstra (griffier gemeente Velsen) na aan het hart. "Als er in Velsen vormen van participatie opbloeien waarbij inwoners meedenken over hun buurt of woonplaats, geeft mij dat energie. De keerzijde van open en democratisch bestuur is dat kwaadwillende daar misbruik van kunnen maken. Bestuurders kunnen zich alleen kwetsbaar opstellen, als ze alert zijn op criminele ondermijning. Dat stond centraal in onze weerbaarheidscan."

Weerbaar door je hart te luchten

Burgemeesters, wethouders en raadsleden die zich bedreigd voelen, kunnen terecht bij het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur, een netwerk van experts en ervaringsdeskundigen. Winnie Prins, wethouder in Zeewolde, is één van die ervaringsdeskundigen. “Ik ben ruim veertien jaar wethouder en heb zelf in die tijd al het één en ander meegemaakt.”