Persoonlijke verhalen

De nieuwe Leidraad Veilig Bestuur geeft handvatten voor de weerbaarheid van organisaties. Betrokkenen bij het Netwerk Weerbaar Bestuur vertellen over hun ervaringen.

Weerbaarheidsscan maakt bestuurders Velsen alert op infiltratie

Vernieuwing en ontwikkeling van democratie ligt Ruurd Palstra (griffier gemeente Velsen) na aan het hart. "Als er in Velsen vormen van participatie opbloeien waarbij inwoners meedenken over hun buurt of woonplaats, geeft mij dat energie. De keerzijde van open en democratisch bestuur is dat kwaadwillende daar misbruik van kunnen maken. Bestuurders kunnen zich alleen kwetsbaar opstellen, als ze alert zijn op criminele ondermijning. Dat stond centraal in onze weerbaarheidscan."

Weerbaar door je hart te luchten

Burgemeesters, wethouders en raadsleden die zich bedreigd voelen, kunnen terecht bij het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur, een netwerk van experts en ervaringsdeskundigen. Winnie Prins, wethouder in Zeewolde, is één van die ervaringsdeskundigen. “Ik ben ruim veertien jaar wethouder en heb zelf in die tijd al het één en ander meegemaakt.”

Meld geweld en praat erover

Als arbeids- en organisatiedeskundige implementeert Monique van Limpt in opdracht van het A&O-fonds het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR), een systeem voor de eigen organisatie. Daarnaast geeft ze trainingen over omgaan met agressie. “Helaas melden ambtenaren en bestuurders agressie- en geweldsincidenten nog te weinig, terwijl dat juist incidenten kan inperken en beperken.”