Desinformatie

In onze democratische samenleving is een vrij en open debat van essentieel belang. Kritieken, debatten en een diversiteit aan meningen vormen de zuurstof van een democratie. Het internet speelt een belangrijke rol als het gaat om het verkrijgen en delen van informatie door en voor burgers. Maar het toenemende belang van internet als toegankelijke informatiebron betekent ook dat mis- en desinformatie zich gemakkelijker kunnen verspreiden dan voorheen.

Desinformatie kan daarbij een aanjager zijn van maatschappelijk onbehagen. Desinformatie komt daarbij niet alleen op landelijk niveau voor, maar ook zeker op decentraal niveau. Diverse middelen kunnen decentrale overheden helpen om desinformatie te herkennen en er mee om te gaan.

Handreiking signaleren desinformatie

Om als organisatie zowel tijdig signalen op te vangen van mogelijke desinformatie als ook adequaat te reageren, hebben de NCTV en TNO samen gewerkt aan de ontwikkeling van een “handreiking signaleren van desinformatie”. De handreiking is ontworpen om organisaties te helpen veerkracht op te bouwen tegen deze dreiging door het opvangen van indicatoren die duiden op desinformatie en het tijdig ontwikkelen van een aanpak. De handreiking kan door iedereen gebruikt worden en kan in het bijzonder bijdragen aan de weerbaarheid van (decentrale) overheidsorganisaties.

Game Desinformatie in je gemeente

Om het bewustzijn over desinformatie te vergroten en concrete tips te geven over mogelijke handelingswijzen, heeft DROG in opdracht van het ministerie van BZK een game ontwikkeld die wethouders en raadsleden hierbij kan helpen. In de game kruip je in de huid een raadslid of wethouder en leer je online manipulatie te herkennen, krijg je inzicht in technieken en ervaar je de gevolgen van je handelingen.

Hoe weet je welke informatie je kunt vertrouwen? En trek jij op tijd aan de bel bij je collega’s als het mis gaat? Speel de game en kom erachter!

Is dat echt zo?

Om kennis over desinformatie onder een breed publiek op een laagdrempelige manier te vergroten, heeft Netwerk Mediawijsheid in opdracht van het ministerie van BZK de website www.isdatechtzo.nl gelanceerd. Deze interactieve site helpt om informatie op waarde te schatten, geeft tips en tricks en legt de werking van filterbubbels op social media uit. De website is een goede tool om naar te verwijzen in communicatie over desinformatie of bij algemene vragen over desinformatie. 

Kijk op isdatechtzo.nl voor meer informatie.

Foto door Mischa Bonis