Ondersteuningsnetwerk maatschappelijke onrust

Staat u als bestuurder of ambtenaar voor een keuze die veel reacties en misschien wel onrust kan oproepen bij de inwoners van uw gemeente of provincie? Wordt u geconfronteerd met landelijke aandacht voor een lokale controversiële kwestie? Raadpleeg het Ondersteuningsnetwerk maatschappelijke onrust.

Als decentrale bestuurder of ambtenaar kan het zijn dat u geconfronteerd wordt met de uitvoering van beleid, waar op nationaal niveau veel discussie is ontstaan. De komst van een windmolenpark, het afschaffen of aanpassen van een veel gewaardeerde traditie of gebruik of de komst van een grote groep nieuwkomers in uw gemeenschap. Het kan zo zijn dat u of uw organisatie, advies of ondersteuning zou kunnen gebruiken bij een acute situatie van onrust door maatschappelijke thema’s, maar ook in de aanloop naar een beslissing waarop u heftige reacties voorziet. Voor dit advies kunt u terecht bij het netwerk.

Hoe werkt het Ondersteuningsnetwerk maatschappelijke onrust?

Het netwerk wordt gevormd door een aantal contactpersonen van de ministeries van BZK, JenV, SZW, de VNG en het NGB. Deze directe contact- en vertrouwenspersonen houden zich vanuit hun functie dagelijks bezig met maatschappelijk onrust en onbehagen. Zij beschikken over een eigen ervaring en een groot netwerk met ervaringsdeskundigen en experts.

Na het eerste contact helpen zij met het inventariseren van de hulpvraag. Daarna leggen zij wanneer nodig contact met een expert voor verder advies of ondersteuning. Deze experts zijn afkomstig uit het interne netwerk van de ministeries, zoals de Expertise-unit Sociale Stabiliteit, het programma Democratie in Actie, het Netwerk Weerbaar Bestuur en andere specialistische afdelingen en teams. Daarnaast beschikken zij ook over een extern netwerk van specialisten afkomstig uit het veld en de wetenschap.

Bereikbaarheid

Het netwerk is op werkdagen bereikbaar voor vragen en ondersteuning in de voorbereiding op (mogelijke) maatschappelijke onrust via Omo@minbzk.nl. We adviseren u om bij crisissituaties de gemeentelijke crisisstructuren in te schakelen. (Loco)-burgemeesters kunnen bij incidenten 24/7 bellen met het piketnummer van het NGB (070-3738080 of 06-29401416).