Veiligheidspakket startende burgemeesters

Het prachtige ambt van burgemeester brengt ook risico’s met zich mee. Het advies is om meteen bij de start te zorgen voor goede voorlichting over de persoonlijke veiligheid, zodat de burgemeester zich proactief kan voorbereiden. Dit is van belang voor de burgemeester zelf, maar ook voor diens partner en collega’s. Het Netwerk Weerbaar Bestuur heeft daarom begin 2019 een Veiligheidspakket startende burgemeesters samengesteld waarin de ondersteuning van het netwerk gebundeld is.

In dit Veiligheidspakket treft u informatie aan over de zelfscan persoonlijkheid veiligheid, de Woningscan en het veiligheidsgesprek door het CCV. Ook is informatie over de training ‘Omgaan met intimidatie en bedreiging door burgemeesters en wethouders’ en het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur in het pakket opgenomen. Het Aangifte en schadeverhaal, Stelsel bewaken en beveiligen, de debriefing en nazorg na een incident worden ook verder uitgelegd. Ook staat hierin informatie over het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers.

Een fysiek exemplaar van het Veiligheidspakket burgemeesters wordt overhandigd aan elke nieuwe startende burgemeester.

Woningscan en zelfscan

Met behulp van een woningscan en veiligheidsgesprek wordt gekeken naar de veiligheid in en om de eigen woning. Daarnaast kunnen bestuurders een zelfscan doen, waar u persoonlijk advies en tips ontvangt om uw veiligheid te vergroten. Lees meer over de woningscan en over de zelfscan persoonlijke veiligheid.

Training Omgaan met intimidatie en bedreiging voor burgemeesters en wethouders

De training Omgaan met intimidatie en bedreiging voor burgemeesters en wethouders van opleidingsinstituut DJI bereidt burgemeesters en wethouders voor op onverwachte situaties. De training geeft handvatten voor een handelingsrepertoire om in een vroegtijdig stadium de regie over de bedreigde situatie en het eigen functioneren te nemen. Lees meer over de training.

Aangifte, melden en schade

Als politieke ambtsdrager kunt u helaas te maken krijgen met agressie, intimidatie of bedreigingen. Wanneer het u of uw collega overkomt is het verstandig om aangifte te doen bij de politie. Ook om daarmee bijvoorbeeld geleden schade vergoed te krijgen. Meer informatie over aangifte, melden en schade vindt u in de Factsheet Aangifte, melden en schade (pdf).

Stelsel bewaken en beveiligen

Uw aangifte of melding van agressie of bedreigingen vormt het startpunt voor politie en Openbaar Ministerie om af te wegen of en zo ja, welke beveiligingsmaatregelen noodzakelijk zijn. U krijgt dan te maken met het Stelsel Bewaken en Beveiligen.

Het Stelsel bewaken en beveiligen is het geheel van regelgeving en afspraken die gaan over het voorkomen van aanslagen op personen, objecten en diensten. In het Stelsel werken het Openbaar Ministerie, politie, inlichtingen- en veiligheidsdiensten en bestuurlijke organisaties samen.

Meer informatie vindt u in de Factsheet Stelsel Bewaken en Beveiligen voor politici (pdf).

Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers

Het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (SIPA) adviseert burgemeesters bij een signaal van een mogelijke integriteitsschending door een politieke ambtsdrager. Soms overweegt de volksvertegenwoordiging om zelf opdracht te geven tot een onderzoek. Zij kan het SIPA dan ook inschakelen voor advies.